Kazalište Virovitica

Trg Lj. Patačića 2; tel.: 033/721-330
e-mail: kazalistevirovitica@vt.t-com.hr

  • 17,00 sati (dvorana Glazbene škole) Mančev/Ostojić: ZEČIJA ŠKOLA, gostovanje HK Pečuh, ulaz besplatan
  • 20,00 sati (Kazalište Virovitica) Ingmar Villqist: HELVEROVA NOĆ, gostovanje NP Tuzla, ulaz besplatan

Skip to content