Narodno sveučilište Dubrava

Dječje kazalište Dubrava

 

tel. 01 2050 030
www.ns-dubrava.hr
Cerska 1, 10040 Zagreb
info@noc-kazalista.com

 

Sandra Banić Naumovski, ravnateljica Narodnog sveučilišta Dubrava
koordinatorica manifestacije

Zlatan Kvočić, administrativni korespondent
koordinator manifestacije

Alma Vragović, viša stručna suradnica za animacijsko-edukacijske programe u kulturi
koordinatorica manifestacije

Dalibor Jurišić, viši stručni suradnik za programe akcija i manifestacija
koordinator manifestacije

 

 

Skip to content