Narodno sveučilište Dubrava

Dječje kazalište Dubrava

 

tel. 01 2050 030
faks 01 2910 487
www.ns-dubrava.hr
Cerska 1, 10040 Zagreb
info@noc-kazalista.com

 

Sandra Banić Naumovski, viša stručna suradnica – voditeljica Dječjeg kazališta Dubrava
koordinatorica manifestacije

Zlatan Kvočić, administrativni korespondent
koordinator manifestacije

 

Skip to content