Gradsko kazalište Beli Manastir

Kralja Tomislava 2,  Beli Manastir, gkbelimanastir@gmail.com

10:00 sati – Pale sam na svijetu, predstava za djecu
11:00 sati – Luckasti klauni, predstava za djecu
12:00 sati – Oaza kućnih maza, predstava za djecu
19:00 sati  – Mojoj Baranji, ulomak
19:10 sati – Skrivena premijera, predstava za odrasle

ulaz: dobrovoljni prilog

Skip to content