Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja

Trg M. Tita 1/3
tel.: 095 2116 571; e-mail: dubravka.svetlicic@pour.hr

  • 18,00 sati, KAZALIŠTE ANTONIO GANDUSIO – Musical: CARO AMICO…, Dramska skupina  Zajednice Talijana “P. Budicin” Rovinj, ulaz besplatan
  • 20,00 sati, KAZALIŠTE ANTONIO GANDUSIO – C. Goldoni: GOSTIONIČARKA MIRANDOLINA (La locandiera), Dramski studio POU-a Grada Rovinja, ulaz besplatan

 

Skip to content