Radio Našice d.o.o.

Dore Pejačević 2
tel.: 031 613 617; e-mail: katica@radionasice.hr

  • 20,00 sati (Dom kulture Našice) F. Hadžić: UGLEDNI GOST, ulaznica 10 kuna

popratni program

  • 19,00 sati (Dom kulture Našice) – koncert ACOUSTIC banda
Skip to content