Gradsko kazalište
Zorin dom Karlovac

Domobranska 1, Karlovac, 047 614 952, zeljka@zorin-dom.hr

  • 11,00 sati, Andrej Usačev: Male priče o nestašnoj Sonji, ulaz 10 kn
  • 17,00 sati, Sanja Hrnjak: Veliki i mali, ulaz 10 kn
  • 21,00 sat, Peđa Gvozdić, Giulio Settimo: Tri brata, ulaz 30 kn

Ako se kupe ulaznice za sve tri predstave, onda je cijena 40 kn.

popratni program – program iznenađenja!

Skip to content