Gradsko kazalište Poreč Pučko otvoreno učilište Poreč Narodni trg 1 tel.: 052 432 263; e-mail: rezervacije@poup.hr, kultura@poup.hr 20,00 sati, K. […]
Dom kulture Kristalna kocka vedrine Gradsko kazalište Sisak Šetalište Vladimira Nazora 12 tel.: 044 527 470; e-mail: domkkv@domkkv.hr 20,00 sati […]
Sinjsko pučko kazalište S. Gunjače 2 tel.: 095 9123 927; e-mail: kazalistesinj@gmail.com 15,30 sati, Sinjsko pučko kazalište – Mate Matišić: […]
Amatersko kazalište Belišće Kralja Tomislava 194 tel: 031 664 932; e-mail: ak.belisce@gmail.com 19,00 sati – MAČAK PRKONJICA, stihovi za djecu […]
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica Gradsko kazalište – Scena Gorica Zagrebačka 37 tel.: 01 6259 800; e-mail: scenagorica.prodaja@gmail.com 20,00 sati, […]
Skip to content