Amatersko kazalište Belišće 

Kralja Tomislava  194,  Belišće, 031 533 274, ak.belisce@gmail.com

dramska predstava – premijera “Čaj za dvije”, autor: Tone Partljič

 

popratni program

Mini-unplugged koncert “Tea For Two”

 

Skip to content