Amatersko kazalište Belišće 

Kralja Tomislava  194,  Belišće, 031 533 274, ak.belisce@gmail.com

Centar za kulturu Sigmund Romberg, 20:00 sati – dramski ansambl AK Belišće , predstava Fadila Hadžića “Ministrov sin”

Skip to content