Program

 

Detaljnije obavijesti o programima sudionika 12. Noći kazališta, pogledajte na njihovim internetskim stranicama i društvenim mrežama.

 

 

uoči Noći kazališta

19. 11. 2020.

 

20. 11. 2020.

 

Noć kazališta 21. 11. 2020.

 

 

nakon Noći kazališta

22. 11. 2020.

 

27. 11. 2020.

 

 

* Program je sastavljen na temelju prijava sudionika i oni zadržavaju pravo njegove izmjene.
Narodno sveučilište Dubrava ne odgovara za izmjene programa.

Skip to content